Wij zijn gespecialiseerd in het aanpassen van woningen voor mensen met beperkingen. We hebben het dan over bijvoorbeeld Alzheimer patiënten,  mensen met COPD, lichamelijk gehandicapten, slechtzienden etc. Voor al deze mensen zijn er vele hulpmiddelen die het leven makkelijker  en veiliger maken. Laat u informeren door onze deskundige op dit gebied.

Ook met betrekking tot het levensloopbestendig maken van uw woning op sanitair gebied, denken wij graag met u mee. Zodat u zolang mogelijk thuis in uw vertrouwde omgeving kunt blijven wonen.